راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9269                   2018-03-08 03:29:01

تجمع زنان به مناسبت هشت مارس در مقابل وزارت کار با دخالت نیروی انتظامی برگزار نشد.

تجمع زنان به مناسبت هشت مارس در مقابل وزارت کار با دخالت نیروی انتظامی برگزار نشد.

به گفته شاهدان عینی نیروی انتظامی حاضران را مورد ضرب و شتم قرار داده و عده‌ای را هم بازداشت کرده است. بنفشه جمالی، زهره اسدپور و جلوه جواهری سه نفر از بازداشت شدگان هستند.

تجمع مسالمت آمیز زنان به مناسبت 8 مارس در مقابل وزارت کار اجازه برگزاری پیدا نکرد و خیلی از کسانی که آنجا بودند را سوار ون کردند.

- چقدر هم کتک زدند و همون حدود 20 زنی که مونده بودند را با خشونت تمام سوار ون کردند و بردند. این حد از خشونت و ترس برای تجمع این تعداد آدم هرگز برام قابل باور نیست. برای اطلاعاتی شدن و فروختن شرف و انسانیت مگه چقدر پول میدن؟


- اين ميزان از فضاي امنيتي باور كردني نيست حتي اجازه چند لحظه ايستادن نميدهند،ون هاي مخصوص انتقال زنداني و ون گشت ارشاد،موتورهاي پر سرو صدا ووفور لباس شخصي اين است 8 مارس در ايران.

برگرفته از: ماچولند