راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9211                   2018-02-01 00:19:48

اعدام یک کودک-مجرم در زندان مرکزی