راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9200                   2018-01-26 00:03:49

عدم پرداخت 5 ماه حقوق کارگران فضای سبز شهرداری ساوه