راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9176                   2018-01-14 14:40:37

کارگران کیش چوب دست به تجمع زدند