راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9165                   2018-01-11 04:38:50

رضا هومن در مونتریال کانادا بر اثر بیماری قلبی درگذشت.

رضا هومن در مونتریال کانادا بر اثر بیماری قلبی درگذشت. رضا فرزند زحمتکشان آبادان بود مبارز باسابقه چپ و هنرمند و فعال رسانه ای. او بیش از بیست سال کارگر کارخانه فیلیپس در مونتریال بود تا اینکه نظام بی رحم سرمایه داری در جستجوی سود بیشتر، کارخانه را به مکزیک منتقل کرد و موجب بیکاری رفیق رضا شد. او تابستان گذشته در مراسم یادمان جانباختگان راه ازادی و برابری در تورنتو دچار سکته خفیف قلبی شد و بالافاصله به بیمارستان منتقل و مورد جراحی قلب باز قرار گرفت. ظاهرا این عمل کفایت نکرد و نارسایی قلبی جان شیفته او را گرفت.