راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9164                   2018-01-11 04:33:45

دومین گردهمایی در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در ونکوور کانادا

دومین گردهمایی در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در ونکوور کانادا
دو هفته از خیرش انقلابی و سراسری مردم ایران علیه استبداد ، فقر و فلاکت، بیکاری و نابرابری میگذرد. قیامی که به سرعت کلیت رژیم اسلامی را با همه جناح بندی هایش مورد هدف خود قرار داده است. جنبش خیابانی برای آزادی و عدالت اجتماعی به حمایت ما نیاز دارد. بگذار صدای اکثریت این مردم ستمدیده باشیم و خواسته های آنها را پژواک دهیم. ما از همه انسان های آزاده و عدالتخواه دعوت می کنیم تا در تظاهرات مجددی که به این منظور تدارک دیده شده است، شرکت نمایند. مردم ایران بویژه چند هزارتن از زندانیان سیاسی دستگیر شده در خیزش اخیر بیش از هر زمان به همبستگی ما نیاز دارند.
زمان : شنبه، 13 ژانویه 2018 ساعت 11 صبح الی 1 بعدازظهر
مکان : آرت گالری در داون تاون ونکوور – تقاطع رابسون و هورنبی
کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران – ونکوور (کانادا)