راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9067                   2017-11-30 15:56:24

شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس

شب همبستگی با کارگران ایران

برای پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران

در چارچوب کارزار همبستگی با کارگران ایران

شب همبستگی

جمعه هشتم دسامبر 2017، ساعت 19 75 Boulevard Vincent Auriol Paris 13, Metro: chevaleret اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ایران- پاریس همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- فرانسه انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس انجمن کردهای مقیم فرانسه