راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9033                   2017-11-11 12:31:45

در بزرگداشت به خاک افتادگان قتل عام دهه شصت در زندان‌های جمهوری اسلامی،

فرانکفورت، 19 نوامبر 2017

در بزرگداشت به خاک افتادگان قتل عام دهه شصت در زندان‌های جمهوری اسلامی، فرانکفورت، 19 نوامبر 2017

سخنرانی:

سرکوب سیاسی و جامعه، فلیسیتاس ترویه

یادمانه، آگاهی و مبارزه طبقاتی -اجتماعی، همایون ایوانی

گزارشی از هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، مژده ارسی

سرودخوانی: از خاطره‌ها و مبارزات، بهرام

نوزدهم نوامبر 2017

ساعت 19

EXZESS

p>Leipziger Straße 91>

Frankfurt

کمیته برگزاری مراسم یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت –

فرانکفورت