راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8918                   2017-09-13 22:02:44

بیانیه 94 – پزشکی قانونی وضعیت جسمی رضا شهابی را بسیار وخیم ارزیابی کرد!

روز چهارشنبه 22 شهریور 1396 مصادف با سی و ششمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی، پزشکی قانونی و رئیس زندان به ملاقات وی رفته اند؛ پزشکی قانونی پس از معاینه تأیید کرده است که سمت چپ بدن رضا کاملاً بی¬حس است و علائم بالینی وی نشان دهنده عود عارضه ها و بیماری های قدیمی او است به نحوی که کانال نخاعی تحت فشار است و در نتیجه هر دو پا کاملاً بی حس است و راه رفتن او به گونه ای است که پاها روی زمین کشیده می¬شود؛ سوزش معده این کارگر زندانی نسبت به هفته گذشته به مراتب افزایش یافته است و دکتر مغز و اعصاب پس از معاینه، دستور عکسبرداری در بیمارستان داده است که تا این لحظه هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است. ضمناً تا روز سی و پنجم اعتصاب غذا، رضا 13 کیلوگرم کاهش وزن داشته است.
همچنین مردانی رئیس زندان در ملاقات با رضا ادعا کرده که از اعتصاب غذای او خبر نداشته است و این در حالی است که از همان روزهای ابتدایی رضا شهابی اعتصاب غذای خود را رسماً به مسئولان زندان اعلام کرده بود و از تحویل گرفتن غذا امتناع می کرد.
همانطور که در بیانیه های پیشین نیز ذکر شد، وضعیت بندهای زندان رجایی شهر بسیار اسفبار است و مسئولان زندان در اقدامی جدید آب گرم و روزنامه بندها را نیز قطع کرده اند و توجیه این کار را متنبه شدن زندانیان عنوان کرده اند!
کمیته دفاع از رضا شهابی ضمن تقدیر از اقدام متحدانه، طبقاتی و شجاعانه رانندگان شرکت واحد که در دفاع از همکار دربندشان روز چهارشنبه 22 شهریور 1396 چراغ اتوبوس ها را روشن نگه داشتند و سرعت اتوبوس ها را به 20 کیلومتر تقلیل دادند، این امر را ناشی از قدرت حرکت متشکلانه کارگران در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» می داند و ضمن حمایت از خواست این کارگران، نگرانی شدید خود را از وضعیت جسمی رضا شهابی اعلام می دارد. مسئولان امنیتی و قضایی آگاه باشند که هر لحظه تعلل در رسیدگی به وضعیت و خواست رضا شهابی، بار مسئولیت آنان را سنگین تر از پیش و شرایط را بحرانی تر می کند.
کمیته دفاع از رضا شهابی
22 شهریورماه 1396
k.d.shahabi@gmail.com
@Shahabidefah
https://t.me/komitedefashahabi