راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8907                   2017-09-08 13:02:59

نظرخواهی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درسی ویکمین روز اعتصاب غذای رضا شهابی

همکاران گرامی و شریف شرکت واحد، رانندگان زحمت کش
سی و یک روز است که رضا شهابی راننده حق طلب شرکت واحد در زندان رجایی شهر در اعتراض به عدم آزادی خود پس از پایان پنج سال زندان، اعتصاب غذا کرده است.
رضا از سال ۸۳ بی وقفه و سخت کوش برای احقاق حقوق همکاران از خود فداکاری کرده است و با مبارزات رضا و دیگر اعضای سندیکا با همراهی خود شماها، در زمینه ارتقاء معیشت تان دستاوردهای بزرگی به دست آمده است.
به دلیل اعتصاب غذای طولانی امروز جان رضا شهابی خطرات جدی مواجه است. باید همه با هم برای حفظ جان این کارگر حق طلب تلاش کنیم و مظلومیت او را به گوش مسئولین کشور برسانیم.
سندیکا از کارگران و رانندگان درخواست دارد برای همراهی با رضا شهابی نظر خود را برای عملی کردن یکی از موارد ذیل با کلیک در @pvsyndica برای سندیکا ارسال کنند.
۱- اعتصاب در خطوط بی آر تی برای یک ساعت
۲- کم کردن سرعت اتوبوس های بی آر تی تا ۲۰ کیلومتر درساعت در یک روز مشخص
۳- روشن کردن چراغ اتوبوس ها در یک روز مشخص
۴- برگزار کردن اعتراض و تجمع در مقابل ساختمان نهادهای مرتبط
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه