راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8893                   2017-09-02 12:06:07

مراسم یادمان در لس انجلس : ”نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم“

یادمان جانباختگان دهه ی شصت
برنامه شامل:
سخنرانی و فیلمی از رضا علامه زاده: ”با من از دریا بگو“
طراحی از سودابه اردوان
گر تو خاموش بمانی،چه کسی خواهد بود که گواهی دهد اینجا عاشقانی که زمین را به دگر آیینی خواستند آذین ببندند و چه شیدا بودند....... داد خواهیم این بیداد را.
زمان: ساعت 6 بعد از ظهر یکشنبه دهم سپتامبر2017
Peace Center,3916 Sepulveda Blvdمکان:
. Culver City, CA, 90230