راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8855                   2017-07-23 12:44:24

با بد عهدیهای مکرر کارفرما، اعتراضات کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه امروز نیز ادامه پیدا کرد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: صبح امروز کارگران بازنشسته سال 94 و اسفند ماه سال 95 شرکت نیشکر هفت تپه در تداوم اعتراضات ماهها و هفته های گذشته خود، بار دیگر با تجمع در سالن کنفرانس کارخانه دست به اعتراض زدند. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، هنگام ورود این کارگران به کارخانه، مامورین حراست با دستور مدیر این نهاد عباس خنیفر تلاش کردند تا از ورود آنان به کارخانه جلوگیری کنند اما این کارگران که تا همین چند ماه پیش، تمام عمر خود را در بدترین شرایط در آنجا مشغول بکار بوده اند از این اقدام توهین آمیزمدیر حراست بشدت خشمگین شده و بدنبال درگیری لفظی با مامورین حراست، در حالی که در تلاش بودند با بالا رفتن از درب ورودی وارد محوطه شوند نگهبانان ناچار به گشودن درب ورودی شدند. این چندمین بار است که مدیر حراست کارخانه که بازنشسته یکی از ارگانهای نظامی است دستور ممانعت از ورود کارگران بازنشسته و رنج دیده شرکت نیشکر هفت تپه را به محل شرکت برای پیگیری مطالباتشان صادر میکند اما هر بار آنان با اعتراض و درگیری مختصری موفق به ورود به محل شرکت و تجمع در آنجا میشوند.
بنا بر این گزارش، بدنبال موفقیت کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه در ورود به محل شرکت و تجمع در سالن کنفرانس کارخانه که توام با حضور چشمگیر نیروهای انتظامی و مامورین حراست در داخل سالن کنفرانس بود جلسه ای با حضور قائم مقام شرکت برگزار شد. در این جلسه که توام با درگیریهای لفظی مکرر بین کارگران بازنشسته و قائم مقام شرکت بود نهایتا مقرر گردید تا آخرین قسط سنوات کارگران بازنشسته سال 94 در مهر ماه سالجاری پرداخت و نسبت به واریز سهم چهار درصدی کارفرما به صندوق سازمان تامین اجتماعی بابت 120 کارگر بازنشسته اسفند ماه سال 95 ، طی سه روز آینده اقدام شود. وعده امروز در حالی به کارگران بازنشسته سال 94 و 120 کارگر بازنشسته اسفند سال 95 داده شد که کارفرما آخرین بار بر اساس توافق کتبی متعهد شده بود حق سنوات بازنشسته های سال 94 و سهم چهاردرصد سهم بیمه کارفرما در مورد کارگران بازنشسته سال 95 را هفته گذشته پرداخت کند. این اولین بد عهدی کارفرمای نیشکر هفت تپه نبود و در طول ماههای گذشته بارها کارگران شاغل و بازنشسته شرکت نیشکر هفته تپه شاهد بد عهدیهای کارفرما در عمل به تعهداتش بوده اند.
سر دواندن و بد عهدی کارفرمای نیشکر هفت تپه در انجام پرداختهای لازم برای به سرانجام رساندن روند بازنشستگی کارگران بازنشسته این شرکت در حالی ادامه دارد که بدنبال واگذاری کارخانه در اواخر سال 94 به بخش خصوصی، اخراجهای فله ای در این کارخانه به امری عادی تبدیل و کارخانه با دوربین گذاری و حضور نیروهای انتظامی و سختیگریهای حراست عملا به پادگانی تبدیل شده و در طول این مدت هیچگاه کارگران شاغل موفق به دریافت دستمزدهای خود در موعد مقرر نشده اند. بطوریکه در حال حاضر حقوق ماههای اردیبهشت و خرداد همه پرسنل کارخانه، حقوق بهمن و اسفند ماه سال 94 ، 8 ماه بن سال 95، پاداش سالهای 94 و 95 و بسیاری دیگر از مطالبات قانونی این کارگران همچنان معلق است و کارفرما علیرغم اعتراضات پی در پی کارگری در این کارخانه همچنان از عمل به تعهدات قانونی خویش خودداری میکند. علاوه بر اینها کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه از اجرای بازنشستگی نی بران این شرکت که بر اساس مصوبه مجلس با بودجه ای ده میلیارد تومانی می باید به اجرا در میامد خودداری میکند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران- اول مرداد ماه 1396