راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8834                   2017-07-11 08:14:27

اعتصاب کارگران میدان نفتی آزر ایلام

اتحادیه آزاد کارگران ایران:  کارگران میدان نفتی آزر ایلام واقع در شهرستان مهران در قالب شرکتهای: سروک وشرکت توسعه آب وگاز، از تاریخ 96/4/1 دست به اعتصاب زده اند. این کارگران که ابتدا حدود 150 نفر بودند برای دریافت حقوق معوقه سه ماه اول سال جاری بعلاوه عیدی دست به اعتصاب زدند. که رفته رفته کارکنان دفاتر فنی ومهندسی نیز حدودا 100 نفر به این اعتصاب پیوستند. وبه تهدیدات روسای شرکت، رحیم پور وبابک شمشیری اعتنایی نکرده وخواستار حقوقهای معوقه خود شدند. در همان روزهای اول کارکنان دفاتر فنی ومهندسی با وعده پرداخت حقوق آنها در روز دوازدهم ماه جاری به سر کار خود برگشته و از گرمای شدید 56 درجه به دفاتر خود وزیر کولر های گازی پناه بردند. این در حالی بود که همه کارگران وفنی کاران همچنان در درمای شدید وسوزان بدون هیچ سایه سرپناهی وبه علت وعده های دروغ سایر اعتصابها، همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند. در ادامه اعتصاب ودر تاریخ تعیین شده دوازدهم تیرماه جاری توسط شرکت کارفرما( سروک) وروسای شرکت، کارگاه را به حالت تعلیق در آورده وبه خاطر تجمع نکردن کارگران در داخل کارگاه ومحوطه کار، اعلام داشتند که برای چند روز ساعت 7 صبح کارگران بعد از کارت زدن واعلام حضور به خوابگاه وخانه های خود برگردند. اینها در حالی بود که از قبل صحبت از تعطیلی کارگاه و تعدیل کارگران وواگذاری کار به پیمانکاران در میان بود. وحتی قسمتهایی از جمله : پایپینگ، سویل، وقسمتهایی از کار برق را به بخش پیمانکاری واگذار کرده بودند. وبا این کار عملا تمامی کارگران بومی را بیکار میکردند، بدونه هیچ منبع درامدی..... 96/14/4 اعتصاب سنگین تر از روزهای قبل در جریان بود تا جایی که کارگران اعتصابی ، برق اصلی دفاتر شرکت توسعه آب وگاز وشرکت کارفرما : سروک را قطع کردند. تا اینکه بقیه نیروهای دفاتر فنی مهندسی نیز برای بار دوم به اعتصاب پیوستند. تعداد اعتصاب کنندها حدودا به 350 تا 400 نفر رسیدند. از طرف شرکت کارفرما اقداماتی برای وصل کردن برق شرکت صورت گرفت که با جلو گیری وممانعت کارگران روبرو شد. در ادامه اعتصاب کارگران همچنین درب شرکتهای ذکر شده را بستند واجازه تردد هیچ یک از ماشینهای این شرکتها را ندادند. به دنبال این حرکت کارگاه از طرف روسای شرکت تعطیل اعلام شد، درپی ادامه اعتراض واعتصاب کارگران در روز پانزدهم یکی از سهامداران شرکت توسعه آب وگاز به اسم خانم شریفی از تهران به این منطقه آمد و برای فرستادن کارگران به سر کارهایشان اعلام کرد، تا پایان هفته حقوق معوقه سال جاری را برای همه کارگران پرداخت خواهند کرد. وتا روز شنبه همه کسانی که عیدی خود را دریافت نکرده اند، عیدی به انها پرداخت خواهد شد. همچنین اعلام داشته اند که از روز شنبه تقریبا کارگاه تعطیل خواهد شد. وغیر از تعداد اندکی بالغ بر 50 تا 60 نفر از کارگران باقی خواهند ماند. این مقام اعلام کرد، اگر هر کسی کار میخواهد باید فوری سر کار خود باز گردد..! اما همچنان تعداد زیادی از کارگران مقاومت کرده و اعلام کردند در صورت باز گشت به کار معلوم نیست کی حقوق انها پرداخت خواهد شد...... 96/4/17 شنبه اعتصاب ادامه دارد وتقریبا تعداد 150 نفر از کارگران که هنوز عیدی انها پرداخت نشده بود، پس از پرداخت عیدی، تصفیه داده شده اند
اتحادیه آزاد کارگران ایران
18 تیر 96