راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8800                   2017-06-13 12:38:15

تحصن سیصد کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفته تپه در اعتراض به خلف وعده کارفرما

اتحادیه آزاد کارگران ایران: صبح امروز سیصد کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به خلف وعده کارفرما برای پرداخت چهار درصد سهم کارفرما به صندوق سازمان تامین اجتماعی دست به تحصن در حسابداری شرکت زدند.
این تحص در پی آن صورت میگیرد که کارفرما در اعتراض روز 17خرداد ماه و بدنبال آن در اعتراض روز 20 خرداد ماه این کارگران، وعده پرداخت چهار درصد سهم کارفرما به صندوق سازمان تامین اجتماعی را داده بود اما علیرغم این وعده ها  تاکنون هیچ اقدام عملی جهت انجام اینکار از سوی کارفرما صورت نگرفته است.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این تحصن در محل حسابداری شرکت و اعتراض شدید کارگران به سر دواندنشان از سوی کارفرما که منجر به درگیری لفظی بین آنان و مدیر مالی شرکت شد وی به حالت اغما فرو رفت و پس از بهبودی حالش از آنجا که مدیریت شرکت در کارخانه حضور نداشت نامبرده طی برگزاری جلسه ای با نماینده های کارگران اعلام کرد تا پس فردا(25 خرداد) چهار درصد سهم کارفرما جهت تکمیل سیکل بازنشستگی کارگران به حساب صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد.
بنا بر این گزارش نماینده های کارگران در این جلسه، خواهان پیش پرداخت ده میلیون تومان از سنوات خود شدند که مورد موافقت حسابداری شرکت قرار نگرفت و به همین دلیل جلسه بدون هیچ نتیجه ای پایان گرفت و کارگران بازنشسته با پایان دادن به تحصن خود اعلام کردند فردا نیز دست به تحصن در محل شرکت خواهند زد و اعتراضات خود را تا رسیدن به خواستهایشان ادامه خواهند داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران – 23 خرداد ماه 1396