راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8775                   2017-05-30 13:58:48

ادامه تجمع کارگران بازنشسته مجتمع یشکر هفت تپه
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

بر اساس خبر دریافتی صبح امروز حدود 200 نفر ازکارگران بازنشسته اسفندماه نیشکر هفت تپه بدلیل پرداخت نشدن حق بیمه 4 درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی برای 340 نفر که شرایط بازنشستگی از طریق طرح زیان آور را دارند، تجمع کردند. این اعتراض پس از آن صورت گرفت که پیگیری آنها ازطریق مدیریت شرکت نتیجه نداد. همچنین کارگران  به نحوه واگذاری شرکت به بخش خصوصی که در پرداخت کردن و انجام دادن تعهداتش ناتوان است، معترض بوده و از سیاست های دولت در واگذاری شرکت انتقاد کردند.
شرکت نیشکرهفت تپه بزرگترین شرکت و کارفرمای بدهکار به تامین اجتماعی درکشور است. همین موضوع باعث شده که سازمان تامین اجتماعی از تعویض و تمدید دفترچه های درمانی پرسنل این شرکت اجتناب کرده و کارگران از نظر درمانی با مشکلات زیادی دچار شده اند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 9 خرداد 1396