راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8766                   2017-05-27 00:54:08

بیانیه ٢٤ نفر از فعالین صنفی معلمان و کارگران برای آزادی اسماعیل عبدی و لغو اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی


هزاران معلم و کارگر و فعال صنفی از اقصی نقاط کشور در حمایت از خواسته های انسانی و قانونی اسماعیل عبدی طوماری را امضا کردند و در مورخ۹۶/۳/۳ تحویل قوای سه گانه و مراجع ذیربط شد.


در طی این ۲۶روز اعتصاب عبدی ده ها تشکل صنفی و مدنی طی بیانیه هایی ضمن حمایت از مطالبات عبدی خواستار توجه مقامات بوده اند.


نظر به شرایط خطیر جسمانی و همچنین عوارض اعتصاب طولانی مدت اسماعیل عبدی و همچنین خواست ده ها هزار نفر برای رسیدگی به وضعیت این معلم برجسته، ما معلمان و کارگران بعنوان امضا کنندگان این بیانیه ضمن پای فشردن بر آزادی بی قید و شرط ایشان خواستار برچیده شدن اتهامات امنیتی از پرونده های قضایی ایشان و کلیه فعالین صنفی و مدنی هستیم.


بدیهی است چنانچه این خواست ما مورد توجه مقامات اجرائی و قضائی کشور قرار نگیرد ما حق اعتراضات گسترده از قبیل تجمع و تحصن و اعتصاب غذا در مقابل مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دولتی را در برابر دوربین های رسانه ای برای خود محفوظ میداریم و بدین وسیله اعلام میکنیم در صورت عدم آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل عبدی و توجه به خواست میلیونها کارگر و معلم مبنی بر پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی، مسئولیت تبعات اقدامات اعتراضی تر ما بر عهده مقامات دولت جمهوری اسلامی است.


اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا :

۱-علی ایران نژاد/معلم ۲-مجتبی ابطحی/معلم ۳-شاپور احسانی راد /کارگر ۴-شیث امانی/کارگر ۵-بهنام ابراهیم زاده /کارگر ۶-نسرین بهمن پور/معلم ۷-محمد حسن پوره/معلم ۸-محمد جراحی/کارگر ۹-هاشم خواستار/معلم ۱۰-ناهید خداجو/کارگر ۱۱-محمد رضا حکیم الهی /معلم ۱۲-داوود رضوی/کارگر ۱۳-واله زمانی/کارگر ۱۴-سارا سیاپور/معلم ۱۵-محمود صالحی /کارگر ۱۶-جعفرعظیم زاده/کارگر ۱۷-علی فروتن/معلم ۱۸-عزیزقاسم زاده/معلم ۱۹-مجتبی گودرزی/معلم ۲۰-اسکندرلطفی/معلم ۲۱-رضامسلمی/معلم ۲۲-جوانمیر مرادی/کارگر ۲۳-پروین محمدی /کارگر ۲۴-علی نجاتی/کارگر