راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8743                   2017-05-11 09:00:38

اعتراض و اعتصاب در شركت نيشكر هفت تپه

به گزارش كانون مدافعان حقوق كارگر صبح امروز، 5 شنبه ارديبهشت، 600کارگر بخش صنعت شرکت نیشکرهفت تپه، دست به تجمع اعتراضي زدند. كارگران دلايل اين اعتراض را اين گونه اعلام كرده اند:
ایجاد فضای امنیتی که کارفرمای شرکت برای پرسنل بوجودآورده و حدود 30نفر از کارگران را اخراج یا ازکار تعلیق کرده است.
پرداخت نشدن پاداش بهره برداری سال‌های 94و95
تعدیل قرارداد کارگران قراردادی از یک ساله به 6ماهه
عدم تمدید و تعویض دفترچه های بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به دلیل بدهی شرکت به بیمه ومشکل بیمه تکمیلی
كارگران درمقابل کارخانه تولید شکر دست به تجمع اعتراضی زدند واعلام کردند تا زمانی که این موضوعات حل نشوند دست از اعتصاب نخواهند کشید.