راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8523                   2017-01-10 14:54:23

کمیته میزِکتابِ آمستردام برپا می‌دارد

کمیته میزِکتابِ آمستردام برپا می‌دارد در ٤۶مین سالگرد حماسه‌ی سیاهکل، سرآغاز جنبش مسلحانه‌ی کمونیستی.
در ٣۸مین سالگرد سرنگونی رژیم وابسته به امپریالیزم شاهنشاهی در ایران.
گرامی بداریم یاد و جانفشانی‌های آنان را که برای آزادی و سوسیالیزم مبارزه کردند!
یک شنبه ۱٢فوریه ٢٠۱۷ از ساعت ٢ تا ۵ بعد از ظهر

به بحث و گفتگو بنشینیم:
سرنوشتِ این دو روزِ بزرگِ تاریخی به کجا کشید؟
نگاهی بیندازیم با مواضع و تحلیل‌های احزاب و سازمان‌های سیاسی؛ در مقابل حاکمیت جدید.
بیندیشیم چه باید کرد و چگونه می‌شود یک اتحاد واقعی در بین صفوف اپوزیسیون انقلابی شکل بگیرد؟
اجرای ترانه سرودهای انقلابی: جعفر و آناهیتا امیری
آدرس: محل کمیته میزکتاب آمستردام، Weteringplantsoen 2/C 1e
از ایستگاه مرکزی قطار با ترام‌های: ۱۶،٢٤و۲۵ ایستگاه: Weteringscircuit
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، نابود باد امپریالیزم!
زنده باد انقلاب، زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم!
Tel: +31-0629540097 E.mail: mize_ketab@hotmail.com