راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8510                   2017-01-03 23:09:32

مراسم گرامیداشت شهرام یوسفی در تورنتو

شهرام یوسفی از فعالین شناخته شده و محبوب جنبش کارگری و کمونیستی ایران در ۲۵ نوامبر ۲۰۱۶ بدنبال سالها مبارزه با بیماری سرطان در سن ۵۶ سالگی درگذشت و خانواده، دوستان و هم طبقه ای های خود را در اندوهی عمیق فرو برد. شهرام در تاریخ ۳ دسامبر ۲۰۱۶ در شهر لندن-انتاریو خاکسپاری شد.
در گراميداشت رفیق شهرام یوسفی، مراسمی از طرف یار و همسر او و دوستان و رفقای شهرام در روز یکشنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۱۷ در شهر تورنتو برگزار می گردد و بدینوسیله از کلیه دوستان و علاقمندان دعوت به عمل می آید که با حضور خود در این مراسم یاد این مبارز طبقه كارگر و دیگر مبارزین جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران را گرامی بداریم.
Sunday, January 15, 2017 3:00 to 6:00 pm
North York Memorial Hall- Burgundy Room "B"
5110 Yonge Street, Toronto (Lower level. Directly below the North York Central Library)
همراه با سخنرانی، شرح زندگی و مبارزات شهرام، شعر و اسلاید پذیرایی با شیرینی، چای و قهوه
کمیته برگزاری مراسم گرامیداشت شهرام یوسفی در تورنتو