راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8507                   2016-12-31 17:50:05

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران – پاریس
شبحی سیاه بر فراز زندان های جمهوری اسلامی
از مطالبات زندانیان سیاسی-عقیدتی در حال اعتصاب غذا پشتیبانی کنیم!

بیش از دو ماه است که گروهی از زندانیان سیاسی-عقیدتی برای اعتراض به شرایط غیرانسانی زندان و نیز مقاومت در برابر سرکوبی که در زندان ها ادامه دارد، دست به اعتصاب غذا زده اند.
اطلاعاتی که از وضع این زندانیان می رسد بسیار نگران کننده است. حکومت جمهوری اسلامی بارها ثابت کرده که ارزشی برای جان زندانیان سیاسی قائل نیست و بارها شاهد مرگ زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی بوده ایم. اکنون جان آرش صادقی، مرتضی مرادپور، سعید شیرزاد، علی شریعتی، محمدعلی طاهری و … در خطر جدی است.ما یاد آور میشویم که مقامات ارشد جمهوری اسلامی مسئول مستقیم جان این زندانیان هستند.
پیکار این زندانیان برای دفاع از ارزش های انسانی و حقوق ابتدایی اجتماعی نشانه ای از اراده والای آنها ست که همچنان در زندان ها نیز مقاومت می کنند. سی و هفت سال استبداد و خفقان نتوانسته صدای حق طلبانه اقشار مختلف را در سینه ها خفه کند. زندان ها به مدرسهء مقاومت تبدیل شده اند.
سرکوب و شکنجه زندانیان و کشتار زندانیان در سال های شصت خورشیدی نشان داده است که جمهوری اسلامی هیچ ابائی از دست زدن به جنایت علیه بشریت به خود راه نمی دهد. طبیعی است که نگران جان کلیه زندانیان سیاسی – عقیدتی و به ویژه زندانیانی باشیم که برای احقاق حقوق حقه شان دست به اعتصاب غذا زده اند.
ما با اعلام پشتیبانی از کلیه زندانیان سیاسی-عقیدتی و خواسته های آنها، توجه نهاد های دفاع از حقوق بشر را برای اقدام جهت نجات جان زندانیان ایرانی جلب می کنیم.
جمهوری اسلامی مسئول جان تک تک این فرزندان مردم است. مبارزه برای بهبود وضع زندانیان سیاسی-عقیدتی از مبارزه برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و خواست قطع شکنجه و اعدام جدا نیست. این مبارزه بخشی از مبارزه عمومی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. بر تلاش خود در این مبارزه بیافزائیم.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران – پاریس
29 دسامبر 2016