راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8497                   2016-12-27 14:54:52

جان بهنام ابراهیم زاده در خطر است
اعلام اعتصاب غذای این کارگر زندانی

بهنام ابراهیم زاده کارگر زندانی به دلایل نامعلومی به دستور مدیر داخلی زندان رجایی شهر داریوش امیریان از اندرزگاه دو (دارالقران) به اندرزگاه ده سالن 34 بند متادونی ها و قرصی ها که افرار شرور و خطرناک در آنجا محبوس هستند، منتقل شد. بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری از لحظه انتقال به بند اشرار، اعلام اعتصاب غذا کرده و گفته که تا زمانی که به اندرزگاه دو منتقل نشوم، به اعتصاب غذای خودم ادامه خواهم داد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - 1395/10/6