راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8478                   2016-12-18 12:50:55

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
آن‌چه که کارگران باید بدانند

آن‌چه که کارگران باید بدانند (١)
کارگران (پرولتاريا): "پرولتاريا طبقه‌اي است از جامعه كه هزينه زندگاني خود را منحصرا" از فروش "نيروي كار" خود به دست مي‌آورد." طبقه‌ي کارگر مالک ابزار و وسايل توليد نيست. او فقط براي زنده ماندن خود و خانواده‌اش تنها يک کالا دارد که بفروشد، آن هم چيزی نیست، جز نیروی‌‌کارش. مانند کارگران شرکت‌های صنعتی، تجاری، خدماتی، کشاورزی (باغ، زراعت، دام‌پروری)، معلمان، پرستاران، کارمندان (منهای عالی‌رتبه‌ها) و غیره.
موضوع‌کار: به آن چیزی که کارگران باید روی آن کار کنند تا تبدیل به کالای مورد نظر صاحب‌کار نمایند، موضوع‌کار می‌گویند. مانند قطعات خودروی پژوپارس بر روی خطوط تولید کارخانه ایران‌خودرو، پارچه و نخ بر روی میز کارگران خیاط برای دوختن پیراهن، موضوع‌کار هستند.
آن‌چه که کارگران باید بدانند (2)
وسایل‌کار: به ابزار آلاتی که در انجام دادن کار به کارگران کمک نموده و کار برای آن‌ها را آسان می‌کند، وسایل‌کار می‌گویند. مانند اره، چاقو، انبردست، پیچ‌گوشتی، چکش، میخ، چرخ خیاطی، خودروهای سبک و سنگین، ماشین‌های راه‌سازی، دستگاه‌هایی که قطعات صنعتی تولید می‌کند، معدن‌کاهی و غیره.
وسایل‌تولید: به مجموعه‌ی موضوع‌کار و وسایل‌کار، وسایل‌ تولید گویند. مانند کارخانه قند، کارخانجات ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، صنایع نفت و پتروشیمی و غیره
نیروی‌‌کار: قدرت و توانایی‌هایی را که در مغز و عضلات انسان وجود دارد، نیروی‌‌کار گویند که می‌تواند با ابزار و وسایل کار، در موضوع کار تغییر به وجود آورد. "نیروی كار، تا وقتی كه خرید و فروش می‌شود- كالایی است مثل هر كالای دیگر و به این جهت دارای ارزش مبادله است." اما زمانی که خرید و فروش نشود، عاملی برای رشد و شکوفایی استعدادهای انسان است. در جامعه‌ی، سرمایه‌داری نیروی كار عنصر اساسی تولید است.
به عبارت دیگر؛ نیروی‌‌کار یعنی "توانایی كاركردن، مجموع توانایی‌های ذهنی و جسمانی موجود در یك كالبد مادی، شخصیت زنده، یعنی نوع انسان را در نظر می‌آوریم، توانایی‌هایی كه هنگام تولید هر نوع ارزش مصرفی به كار انداخته می‌شوند."
"نیروی كار فقط هنگامی می‌تواند به عنوان كالا در بازار ظاهر شود كه مالك آن یعنی فردی كه این نیروی كار از آنِ اوست، آن را برای فروش عرضه كند یا آن را به عنوان كالا بفروشد. باید آن را در اختیار داشته باشد و دارنده‌ی آزاد توانایی انجام كار خود و از همین‌رو شخص خود باشد."
"مالك نیروی كار باید همیشه آن را فقط برای دوره‌ی معینی به فروش رساند، چرا كه اگر قرار بود آن را كلا" یك‌بار برای همیشه بفروشد، خود را می‌فروخت و از انسانی آزاد به برده و از مالك كالا به كالا تبدیل می‌شود. وی باید پیوسته با نیروی كارش چون دارایی، در حكم كالایش، برخورد كند و این كار را تنها با واگذار كردن آن به خریدار، یعنی با تسلیم آن به خریدار برای مصرف در یك دوره‌ی معین و به طور موقت، می‌تواند انجام دهد. وی به این طریق می‌تواند هم نیروی كار خویش را واگذار كند و هم از حق مالكیت خود بر آن چشم نپوشد."
"انسان برای فروش كالاهایی غیر از نیروی كار خود مسلما" باید صاحب وسایل تولیدی نظیر مواد خام، ابزار كار و مانند آن‌ها باشد."
آن‌چه که کارگران باید بدانند (3)
نیروهای مولد: به مجموعه‌ی نیروی‌‌کار و وسایل‌تولید، نیروی‌‌‌های مولد یا نیروی‌‌های مولده گفته می‌شود. کارگران شاغل در کارخانه‌های ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، صنایع نفت و پتروشیمی، قند و غیره نمونه‌هایی از نیروی‌‌های مولده‌ی ایران هستند.
ماده‌ی‌خام: موادی از طبیعت که قبلا" بر روی آن‌ها کار انجام گرفته و تبدیل به موضوع کار شده باشند، ماده‌ی‌خام نام دارد. مانند زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، پنبه، شمش آهن و کلیه‌ی موادی که به مصرف تولید کالا در کارخانه‌جات می‌رسند. البته هر ماده‌ای می‌تواند موضوع کار باشد، اما هر موضوع کاری نمی‌تواند، ماده‌‌ی‌خام باشد. مثلا" زمین کشاورزی ماده‌ی خام نیست، اما موضوع کار است.
کار: کار با نیروی‌‌کار فرق دارد. هنگامی که کارگران با نیروی‌‌کار خود بر روی موضوع کار مشغول هستند و آن را به فرآورده یا کالا تبدیل می‌کنند، کار انجام می‌دهند. کار فرآورده یا کالا نیست اما کالا، یا فرآورده کار انباشته شده است. کار مرده سرمایه است. کار زنده کارگری است که مشغول تبدیل کردن نیروی‌کارش به کالا یا فرآورده است. در جامعه‌ی سرمایه‌داری، کار سرمایه‌ای است به صورت کالا که در دست سرمایه‌دار قرار دارد.
به بیان دیگر؛ "كار انسان عبارت است از صرف كردن نیروی كار ساده یعنی نیروی كار كه به طور میانگین به سازواره‌ی جسمانی هر انسان متعارف تعلق دارد، بدون آن كه پرورش خاصی یافته باشد."
ادامه دارد