راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8476                   2016-12-17 16:56:38

اعلام حمایت اسماعیل عبدی از علی شریعتی و آرش صادقی

عدالت یکی از مهم ترین مولفه های حکومت های مردمی است و مردم دل در گروی آن دارند و به دارندگان و بر پاکنندگانش اقبال نشان می دهند.
بی گمان برای انسان های دردمند و جوامع بحران زده که از تلخی ستم و گزندگی تبعیض و نابرابری رنج می برند ، عدالتخواهی نشان آرامش است . یکی از مصادیق تبعیض در ایران ، رفتارهای خشونت بار و نابرابری علیه زنان است که در کانون و مرکز ثقل نقض تعهدات حقوق بشری قرار دارد.
علی شریعتی تنها به اسید پاشی علیه زنان این سرزمین معترض بود و به شکلی مسالمت آمیز جلوی مجلس به اعتراض ایستاد . او را با اتهام تجمع و تبانی علیه امنیت کشور به زندان افکندند که در اعتراض به این بی عدالتی بیش از 40روز است که جان نازنینش را به دست گرفته و لب بر غذا بسته است و مقامات زندان در اقدامی عجیب ، با دستور مقام امنیتی ، او را در بهداری محبوس کرده اند.
آرش صادقی نیز بیش از 50روز در اعتراض به دستگیری غیر قانونی همسرش گلرخ ایرایی ، در اعتصاب غذاست. او هر روز ، در مقابل دیدگان هم بندانش آب می شود تا ضمن اعلام وفاداری به همسرش ،پیامی روشن به مقامات قضایی بدهد. دستگیری گلرخ بر اساس حکم توهین به مقدسات از یک دست نوشته ی منتشر نشده اقتباس شده است ، در حالی که استفساریه ی مجلس و استفتای مراجع تقلید ، عنصر اصلی و ملاک جرم توهین را بیان کردن آن در انظار عمومی می داند. علی و آرش با قمار جان خویش ، بی عدالتی را به فریاد ایستاده اند .
خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر
اینجانب ، ضمن ابراز تاسف از برخورد ناروای مقامات با خواسته های قانونی این دو عزیز ، همراهی کامل خود را با خواسته های مشروع و قانونی دوستان در بندم اعلام می نمایم و امیدوارم که قوه ی قضاییه ، به شکلی مستقل و به دور از فشارهای بیرونی ، عدالت را اجرا نماید. اسماعیل عبدی
95/ 9/27
بند 8 زندان اوین