راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8470                   2016-12-14 13:22:21

FIDH فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر: فراخوان برای محافظت از مدافعان حقوق بشر فعال در زمینه‌ی مسایل مربوط به فلسطین

۹ دسامبر ۲۰۱۶ ـ به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، سازمان‌های امضاکننده‌ی زیر ـ از جمله فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ـ از فعالیت کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر فعال برای دستیابی به عدالت در جهان تجلیل و همبستگی خود را با آنها ابراز و توجه را به وضعیت افراد و سازمان‌های فعال در باره‌ی فلسطین جلب می‌کنند. مدافعان حقوق بشر فعال در زمینه‌ی حقوق بشر فلسطینیان در سراسر جهان با تهدیدهای رو به افزایش روبرو هستند و حمله به آنها رو به تشدید است.
مدافعان حقوق بشری که در فلسطین فعالیت دارند از روش‌های مختلف بدون خشونت‌ برای جلب توجه به نقض حقوق بشر به دست اسرائیل و خواست پاسخ‌گویی استفاده می‌کنند. اما پاسخ اسرائیل به کلیه‌ی این روش‌ها اقدام به سرکوب و ارعاب است [1]. اعتراض‌های هفتگی در سراسر کرانه‌ی باختری به‌طورِ منظم با خشونت ارتش اسرائیل روبرو می‌شوند.‌ هاشم خدر ابو ماریا، هماهنگ‌کننده‌ی ۴۵ ساله‌ی بین‌المللِ دفاع از کودکان ـ واحد بسیج مردمی در فلسطین در ژوئیه‌ی ۲۰۱۴ زمانی که در اعتراض‌های صلح‌آمیز هفتگی شرکت داشت با شلیک نیروهای اسرائیلی کشته شد. مدافعان حقوق بشری که می‌کوشند بر نقض حقوق بشر نظارت و آنها را ثبت کنند، از جمله وکلای دادگستری که می‌کوشند از موکلان خود دفاع کنند، با ممانعت از آزادی تحرک و دسترسی روبرو می‌شوند و در خطر دستگیری و بازداشت به‌خاطر کار خود به‌سر می‌برند [2]. سازمان‌های حقوق بشر فلسطین که طی بررسی مقدماتی دادگاه بین‌المللی جزایی مطالبی در اختیار دادگاه گذاشته‌اند با حمله‌های شدیدتری مواجه شده‌اند. کارکنان سازمان‌های فلسطینی الحق و المیزان تهدید به مرگ شده‌اند و کارزار وسیعتری برای بی‌اعتبار و بی‌ثبات کردن این سازمان‌ها به راه افتاده است [3]. از جمله‌ی این کارزارها هک کردن ایمیل‌ها، تماس‌های تلفنی ترساننده به کارکنان و کوشش برای بازداشتنِ تأمین‌کنندگان کمک مالی بوده است. هدف تمام این اقدام‌ها منحرف کردن این سازمان‌ها از فعالیت اساسی حقوق بشری‌شان است. با وجود این‌که دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی و مسؤولان دیگر این تهدیدها را تشخیص داده‌اند [4]، اقدام به ارعاب ادامه یافته است......