راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8458                   2016-12-07 13:06:53

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:
دخالت شورای فرمایشی، مانع دستیابی کارگران از تسهیلات مسکن

شورای اسلامی کار فرمایشی شرکت واحد سال هاست با اصرار مدیریت و با برگزاری انتخابات نمایشی به کارگران تحمیل شده است و همواره مدیریت از این نمایندگان غیر واقعی برای جلوگیری از احقاق حقوق کارگران و حتی اخراج و اعمال فشار به کارگران بهره برده است. طی سالیان گذشته تا به امروزاین نمایندگان تحمیلی هیچ تلاش و اقدامی برای احقاق تسهیلات مسکن کارگران انجام نداده اند.
بنابراین سندیکا با تکیه بر قدرت اتحاد کارگران و جمع آوری امضا و برگزاری چهار تجمع در مقابل شهرداری تهران و مذاکرات فراوان، برخورداری زحمتکشان شرکت واحد از تسهیلات مسکن را پیگیری کرده است. و در پی آن شورای مسکن شهرداری تهران مصوب نمود بیش از شش هزار کارگر شرکت واحد که از تسهیلات مسکن محروم بوده اند از این تسهیلات بهره مند گردند و لیکن به دلیل توقف روند اجراء مصوبه مذکور و توقف چهار ساله ساخت پروژه سپیدار دو و سه تعاونی مسکن و مشکلات اعضای سایر پروژه ها، کارگران برای پنجمین مرتبه به شهرداری مراجعه کردند و نیروی انتظامی برای ممانعت از تجمع، کارگران را ضرب و شتم کرد و اصرار کارگران برای مراجعه به شهرداری برای احقاق حقوق خود و ممانعت پلیس منجر به راهپیمایی در خیابان های اطراف و تجمع کارگران در ترمینال فیاض بخش شد که شانزده تن ازهمکاران نیز برای ساعاتی بازداشت شدند. وقایع رخ داده باعث شد اجحاف در حق کارگران و عدم پرداخت تسهیلات مسکن در رسانه ها به صورت گسترده منتشر شود و توجه برخی از نمایندگان شورای اسلامی شهر را نسبت به مسکن کارگران شرکت واحد برانگیخت.
با فراهم شدن زمینه مذاکرات برای رفع مشکلات اعضای پروژه های تعاونی مسکن و پرداخت تسهیلات مسکن سایر کارگران، اعضای شورای اسلامی کارتحمیلی فرمایشی بدون هماهنگی با کارگرانی که مشکلات مسکن را پیگیری می کنند؛ به دفتر آقای سرخو نماینده شورای شهر تهران مراجعه و صحبت هایی در مورد مسکن انجام می دهند. سندیکا این اقدام شورای فرمایشی را ناشی از ماهیت دست نشاندگی، عافیت طلبی و سواستفاده شان از اعتراضات کارگران ارزیابی می نماید و دخالت اعضای شورای اسلامی تحمیلی فرمایشی که ماهیت سازش کار با مدیریت برای کسب منافع خودشان دارند را خیانتی دیگر به کارگران می داند که می تواند مانعی بر سر راه کارگران برای برخورداری از تسهیلات مسکن گردد.
در این دیدار رحیم عباسی از دست نشانده ترین نمایندگان شورای فرمایشی دوره قبل نیز حضور داشت. و علی رغم اینکه وی در این دوره از انتخابات نمایشی شورای اسلامی کار رای نیاورده است؛ حضورش در شورای تحمیلی فرمایشی نشانه دیگری از دست نشاندگی مطلق وی می باشد.
https://telegram.me/vahedsyndica