راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8457                   2016-12-07 00:13:23

نهادهاي همبستگي با جنبش كارگري ايران – خارج كشور
ضمن محکوم کردن حمله به تجمع اعتراضی کارگران سندیکای شرکت واحد ، از خواست کارگران قویا پشتیبانی می نماییم

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری اریان - خارج کشور؛ ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه مزدوران سرمایه به گردهمائی به حق كارگران شركت واحد، از خواسته هاي آنها به ويژه کسب مطالبات مربوط به مسکن حمايت مي كنند
روز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ( ٤ دسامبر ٢٠١٦) تجمع اعتراضي کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مقابل شهرداری تهران عليه عدم پرداخت تسهیلات مسکن با سركوب مزدوران جمهوري اسلامي رو به رو شد. با تعرض نيروهاي سرکوب گر به کارگران تعدادی از كارگران معترض زخمی و عده ای بازداشت شدند. با وجود سركوب نمودن تجمع كننده گان، رانندگان اتوبوس استقامت كردند و محل را ترک نکرده وبا فشار به پلیس خواستار آزادی همكاران خود شدند. به نحوي كه مقاومت و هم ياري كارگران پلیس را مجبور به رها نمودن كارگران دستگير شده كرد.
بنا به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، كارگران در اين گردهم آيي اعتراضي شعارهای زير را فرياد مي زدند:
"تسهیلات مسکن را مدیر چپاول کرده؛ شهردار نظاره می کنه ، مدیر چپاول می کنه؛ نیروی انتظامی خجالت خجالت؛ شهردار بالا نشین، معضل ما را ببین؛ شهردار باید بدونه مسکن ما را نده، این وضع ادامه داره: شهردار باید بدونه، دوباره بر می گردیم - کارگران درد دارند، مشکل مسکن دارند؛ مدیر بی کفایت عامل بی مسکنی ست - - قالیباف قالیباف پول مسکن من کجاست - مسکن ما را ندید این وضع ادامه داره؛ مشکلات را رفع نکنی اعتصاب هم تو راهه".
سنديكاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در واكنش به برخورد خشن پلیس با رانندگان در تجمع اعتراضی روز یکشنبه از همه رانندگان درخواست نمود كه برای تحقق خواست عمومی مسکن و اعتراض به برخورد خشن پلیس روز دوشنبه پانزدهم آذر در هنگام كار با سرعت حداکثر ۳۰ کیلومتربرانند و چراغ های اتوبوس را روشن نمایند.

 اين فراخوان با استقبال كارگران روبه رو شد.
ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه مزدوران سرمایه به گردهمائی به حق كارگران، از خواسته هاي کارگران شركت واحد به ويژه کسب مطالبات مربوط به مسکن حمايت مي كنيم. و به ابتكارات و همبستگي كارگران درود مي فرستيم و هم چنين از ابتكارات و پايداري آنها مي آموزيم.
نهادهاي همبستگي با جنبش كارگري ايران – خارج كشور
٦ دسامبر ٢٠١٦
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/