راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8449                   2016-12-03 14:21:56

فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه برای تجمع!

زمان: ساعت ده صبح روز یکشنبه چهاردهم آذر
مکان: شهرداری تهران
از همه رانندگان و کارگران درخواست داریم
روز یکشنبه چهاردهم آذر ساعت ده صبح با لباس فرم، برای مسکن به شهرداری تهران واقع در ضلع جنوبی پارک شهر خیابان بهشت مراجعه کنند.
✅ در صورت تمایل همراه خانواده هایتان به شهرداری مراجعه کنید.
✅ مراجعه سر وقت همکاران به شهرداری بسیار مهم و برای احقاق حقوق مسکن راهگشا است.
https://telegram.me/vahedsyndica
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه