راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8414                   2016-11-01 14:01:47

در سومین روز تجمع کارکنان شرکتی های مخابرات با وعده رسیدگی پایان یافت

اتحادیه آزاد کارگران ایران : تجمع کارکنان شرکتی های مخابرات که از روز نهم آبانماه بمدت سه روزدرمقابل مجلس صورت گرفت، امروز با وعده های داده شده پایان یافت.
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران تجمع اعتراضی کارگران و پرسنل شرکتی های مخابرات که از روزیکشنبه نهم آبانماه با فراخوان قبلی آنان از سراسرکشور در مقابل مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، پس ار سه روز مقاومت و اعتراض ومذاکرات ، امروز بعدازظهرسه شنبه 11/8/95 پس ازصدور و انتشارنامه 112 نفر ازنمایندگان ازجمله رئیس مجلس به وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات مبنی برپذیرش خواسته های برحق این کارگران و دستور برای تحقق این مطالبات به وزیر، پایان یافت.
علیرغم صدور و دستور نامه نمایندگان به وزیر ، کارگران اولتیماتوم دادند که در صورت عدم تحقق و اجرا نشدن توافقات صورت گرفته٬ جهت دستیابی به مطالبات خود مجدداً تجمع اعتراضی خودرا از سر خواهند گرفت.
همچنین طبق دستوری که به مراکز و شرکتهای مخابراتی صادر خواهد شد٬ کارگران شرکت کننده در این تجمع یا کسانی که بدین‌متظور مرخصی گرفته بودند از هرگونه تعرض و فشار و یا اخراج مصون خواهند بود و امنیت ادامه کاری شغلی آنها تضمین شده ست.
کارگران و پرسنل شرکتی مخابرات تجمع خودرا ابتدا با بیش از دوهزار نفر آغاز کرده وبه مدت سه روز در مقابل مجلس علیرغم نبود مکان مناسب برای استراحت شبانه، وتحت شرایط سخت توام با سرمای شبانه، همراه با خانواده ها و فرزندان خردسال ادامه دادند.
مطالبات محوری انان ، خواست حذف شرکتهای پیمانکاری، انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، تامین امنیت شغلی و بهبود شرایط معیشتی بوده است، که پس از پافشاری و مقاومت کارگران در طی سه روز پذیرش وپیگیری و تحقق آنها در نامه نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات منعکس شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابرازخرسندی از این موفقیت و تبریک به کارگران مخابرات سراسر کشور، سیاست دولت روحانی را که بلافاصله پس از استقرار، مصوبه هیات وزیران دولت قبلی را مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری ملغی کرد محکوم میکند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران