راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8405                   2016-10-30 11:16:18

بازنشستگان فولاد مقابل وزارت کار تجمع کردند
تجمع کارگران ارگ قدیم بم از سر گرفته شد
تجمع کارگران هواپیمایی هما مقابل ساختمان وزارت راه

بازنشستگان فولاد مقابل وزارت کار تجمع کردند
تجمع کارگران ارگ قدیم بم از سر گرفته شد
تجمع کارگران هواپیمایی هما مقابل ساختمان وزارت راه بازنشستگان فولاد مقابل وزارت کار تجمع کردند
صبح امروز چند صد نفر از بازنشستگان صندوق فولاد مقابل وزارت کار تجمع کردند.
جمعی از بازنشستگان صندوق فولاد در تماس با ایلنا از تجمع امروز صبح خود خبر دادند.
از قرار معلوم، چند صد نفر از بازنشستگان سراسر کشور به تهران آمدند و از ساعت ۸ صبح مقابل وزارت کشور تجمع کردند.
بازنشستگان فولاد خواسته‌های خود را اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدام شرکت ملی فولاد مبنی بر همسان‌سازی مستمری بازنشستگان این صندوق، پرداخت به موقع مستمری بازنشستگان و مخالفت با بحث ادغام در تامین اجتماعی عنوان کردند.
ظاهرا نمایندگانی از جانب معترضین انتخاب شده‌اند و با مسئولان وزارت کار و صندوق بازنشستگی در محل وزارت کار، مشغول مذاکره هستند.

تجمع کارگران ارگ قدیم بم از سر گرفته شد
شماری از کارگران پروژه مرمت مجموعه ارگ قدیم بم در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود ، امروز یکشنبه (9 آبان ماه) در مقابل پایگاه میراث فرهنگی ارگ تجمع کردند.
شماری از این کارگران در تماس با ایلنا افزودند:حدود 118 نفر هستیم که از پایگاه میراث فرهنگی بم بیش از سه ماه مزد معوقه پرداخت نشده طلبکاریم و با وجود برپایی چند نوبت اجتماع صنفی تا این لحظه از میان مسئولان سازمان میراث فرهنگی هیچ کس حاضر نشده تا به این وضعیت رسیدگی کند.
بصورت مشخص این کارگران می گویند آنان دست‌کم از سال 82 تاکنون برای اجرای پروژه مرمت این مجموعه فرهنگی به استخدام پایگاه میراث فرهنگی ارگ در آمده‌اند و در همین رابطه هنوز بابت بخشی از مزایای مزدی سه ماه گذشته از کارفرما طلبکارند.
به گفته آنان پایگاه میراث فرهنگی ارگ به عنوان متولی اصلی پروژه نجات بخشی ارگ قدیم به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد در نتیجه این تاخیر و تعلل چند ماهه، کارگران را از نظر معیشتی و روحی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

تجمع کارگران هواپیمایی هما مقابل ساختمان وزارت راه
شماری از کارکنان وکارگران شرکت هواپیمایی هما صبح امروز در اعتراض به پایین بودن دستمزد خود مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا؛ شماری از کارکنان وکارگران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز یکشنبه (9 آبان ماه) در اعتراض به پایین بودن بودن میزان دستمزد خود، مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تهران تجمع کردند.
این کارگران با بیان اینکه همه ما خواهان افزایش حقوق و دستمزدهایمان هستیم و از دولت و مجلس می‌خواهیم که به وضعیت ما رسیدگی کنند در ادامه افزودند:با وجود آنکه پیش از این نیز طی یک نوبت در اعتراض به پایین بودن دستمزد هایمان مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده ایم اما به دلیل بی توجهی نمایندگان مجلس به این موضوع تصمیم گرفتیم تا امروز اعتراض خود را به مقابل ساختمان وزارت راه ببریم.
به گفته آنان امروز از همه بخش‌های ایران‌ایر شامل بخش کارگری تا بخش فنی، مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی حاضر شده ایم تا پیام‌ خود را به گوش مسئولان بالادستی خود در وزارت راه برسانیم.
آنان با اشاره به اینکه از تقریبا سال 87 قرارداد کاری همه کارکنان وکارگران به صورت‌ مستقیم‌ با ایران ایراست، افزود: این اتفاق زمانی افتاد که هواپیمایی ایران ایر نیز هماننند سایر ارگان‌های دولتی بر اساس ببخشنامه معاونت نیروی انسانی دولت قبلی مبنی برحذف شرکت‌های پیمانکاری نیرو های پیمانکاری خود را قرار داد مستقیم کرد.