راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8396                   2016-10-22 08:12:00

تجمع اعتراضي ساكنان منطقه قند آبكوه خراسان

http://www.kanoonm.com/2496 تجمع اعتراضي ساكنان منطقه قند آبكوه خراسان صبح امروز (شنبه اول آبان ماه) بيش از يك صدو پنجاه نفر از اعضائ خانواده كارگران كارخانه قند آبكوه مشهد با تجمع در اين منطقه به شرائط زندگي در اين محل اعتراض كردند اين خانواده ها كه ساكنين منطقه آبكوه (شهرك اميرالمومنين ) در حاشيه شهر مشهد هستند به نبودن امكانات زندگي در اين منطقه اعتراض داشتند . آنان در پلاكارد نوشته هائي كه با خود داشتند به نبودن حتي يك درمانگاه در منطقه و هم چنين نبودن نانوائي در محل زندگيشان اعتراض داشتند .
منطقه كارخانه قند آبكوه كه در گذشته در خارج شهر مشهد قرار داشت و اكنون با گسترش شهر مشهد به يكي از محلات حاشيه اين شهر تبديل شده است . اما هم چنان به دليل حاشيه بودن از تمام امكانات شهري محروم است . تجمع كنندگان به نمايندگي از دو هزار خانواده ساكن اين محل آمده بودند كه همگان دچار اين وضعيت نابسامان هستند . آنها همچنين از آلودگي محيط زيستشان كه توسط دودكش هاي غيراستاندارد كارخانه قند آبكوه در فصل كار ايجاد مي شود، به شدت شاكي بودند. اين ساكنان كه در منطقه شهرك اميرالمومنين زندگي ميكنند اغلب كارگران فصلي و غير فصلي كارخاه قند آبكوه و يا كارخانجات ديگر مستقر در جاده چناران هستند.
بنا به گفته برخي مسئولان بيش از ده ميليون حاشيه نشين در محلات اطرف شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند كه داراي زندگي بسيار سختي هستند و اغلب كارگران بيكار و يا روزمزد در اين مناطق ساكن هستند و با گسترش بيكار و تعطيلي كارخانجات و هم چنين نابودي روستاها روز به روز بر جمعيت اين حاشيه نشين ها افزوده ميشود.