راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 7577                   2015-06-18 21:41:06

نهاد مادران علیه اعدام
برای سوژین دختر منصور آروند و بیاد فرزندان همه سربداران و زندانیان

 
تورنتو - کانادا
سه شنبه 26 ژوئن 2015 برابر با 16 خرداد 1394
سوژین نازنینم تو هر روز بزرگ و بزرگتر خواهی شد ، و پدر هیچگاه پیر نمی شود در قاب عکس طلایی ، بر طاقچه ی اتاق کوچکت !
سوژین دختر نازنینم ، مطمئن باش روزی چوبه های شکسته دار ، پرچین باغچه حیاط خانه ات خواهد شد و فرزندانت شادمانه در آن حیاط به بازی مشغول می شوند .
و تو با لباسِ همیشه سرخت، بی پروا و نه "یواشکی" گیسو به باد می دهی،
چون تو بر آنچه تاریکی است، قهرمانانه مانند پدر تاخته ای و آنان را به عدم رانده ای .
و پدر همچنان جوان است در قاب عکس طلایی ، بر طاقچه ی اتاق کوچکت ! و تو دختر نازنینم آنروز ندای افسانه شدن اعدام را سروده ای ... بیادِ منصور آروند و منصورهای همیشه پیروزمان
زنده باد آزادی
زنده باد زندگی
زنده باد عشق و انسانیت
نهاد مادران علیه اعدام
تلفن : 0016477688556
N.T.Execution@Gmail.Com