راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 7411                   2015-03-03 11:07:41

به یاد پوران بازرگان در هشتمین سالگرد درگذشت او

شنبه 7 مارس 2015 و در آستانه روز جهانی زن، ساعت 30/13 جلوی درب پرلاشز نزدیک مترو گامبتا گرد می‌آییم تا یاد پوران بازرگان را بر مزار وی که در راه آزادی، برابری، انقلاب و سوسیالیسم در سراسر عمر کوشید گرامی داریم. آرمان‌های او برای ما زنده‌اند.
اندیشه و پیکار