راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 7063                   2014-10-31 11:04:05

جمعی از فعالین چپ در ونکوور کانادا ی: اول نوامبر روز جهانی همبستگی با کوبانی

ما جمعی از فعالین چپ در ونکوور کانادا در دفاع از مقاومت ومبارزات مردم کوبانی اکسیونی را برای همصدایی بانیروهای مترقی در سراسر جهان که روز اول نوامبر را به عنوان روز جهانی همبستگی با کوبانی اعلام کرده اند ، سازمان داده ایم . در همین راستا ازعموم انسانهای آزادیخواه و برابری طلب دعوت به عمل می اوریم تا در این اکسیون صدای مبارزات حق طلبانه مردم مبارز کوبانی باشند .
زمان : شنبه اول نوامبر ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر
مکان : آرت گالری ، تقاطع خیابانهای Robson & Hornby
جمعی از فعالین چپ دردفاع از کوبانی