راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 7054                   2014-10-26 15:07:56

گزارش دریافتی از تهران در مورد تظاهرات دیروز

باسلام امروز قرار بود راهپيمايي از ساعت یک از ميدان فاطمي شروع بشه ما از 12:30 خودمون را به ميدان رسانديم متاسفانه اينقدر نيروي انتظامي مسلح گارد ويژ ه دور تا دور ميدان را احاطه كرده بودند مردم در پياده روها پراكنده بودند و منتظر فرصت بودند تا جمع شوند ولي حتی اجازه نمي دادند دو نفر با هم حركت كنند و ماشين هاي ون بود كه پر مي شد از مردم البته بدينوسيله مي خواستند رعب و وحشت ايجاد كنند ولي موفق شدند مردم را پراكنده كنند ولي مردم مترصد فرصت بودند كه بالاخره تونستيم جلوي بخش فرهنگي وزارت كشور جمع شويم با بالا آوردن پلاكارت و سكوت شروع شد و بعد دوباره اومدن اونجا هم مردم را متقرق كردند و لي مردم رفتند به سمت بالا ي فاطمي و شروع به شعار دادن كردند . از جمله شعارهایی كه ميدادند اين بود : بسيجي -داعشي پيوندتا ن مبارك - قوانين ضد زن ملغي بايد گردد - مرگ بر اسيد پاش - روحاني روحاني چشم خواهرم كو - مجلس شورا ننگ ماست و ... يه اميد در دل حاضرين ايجاد شد و كم كم ترس از بين رفت و تمام مغازه ها باز بودند براي كمك به مردم و لي تعدادي كه همراه ما بودند به 50 نفر نمي رسيد چون يه جوري برنامه ريزي كردند كه مردم را متفرق كنند ولي با اين يورش وحشيانه كه به گفته شاهدان عيني كه از اول صبح به اندازه يك ارتش در وزارت كشور و وزارتخانه هاي اطراف مستقر بودند واقعا وحشت را از چهره و صف آرايي نيروي نظامي مي شد فهيمد ولي مردم نسبت به گذشته شجاع تر شده بودند هر چند كه افراد را متفرق كردند ولي براي شروع خوب بود ولي دستگيري هم زياد بود و يا به افراد ي كه د ر پياده رو بودند تعرض مي كردند يا لگد مي زدند ب به هر طريقي وحشت شون را از مردم اعلام مي كردند