راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 7028                   2014-10-22 14:28:03

تجمع امروز با ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از شهروندان خاتمه یافت

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که در تجمع اعتراضی به اسیدپاشی های اخیر در مقابل مجلس شورای اسلامی روز سی ام مهرماه حضور داشته است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که این تجمع با ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از شهروندان ظهر خاتمه یافته است. همچنین در همین روز شماری از شهروندان اصفهانی در مقابل اداره دادگستری اعتراض کرده اند که نیروهای لباسی شخصی با باتوم و گاز اشک آور مردم را متفرق کرده اند.

نرگس محمدی در مورد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی گفت:«قصد ما از این تجمع، اعتراض به برخی از طرح های نمایندگان مجلس بود که بدن و روح زنان را نشانه گرفته است. طرح های مانند طرح «حمایت از آمران امر به معروف و ناهیان از منکر» و طرح «صیانت از عفاف و حجاب» دارای موارد و واژه هایی است که هر کدامشان در جامعه ایران می تواند مورد سواستفاده قرار بگیرد و دستمایه خشونت شود.»

خانم محمدی با اشاره به در گیری لباس شخصی ها با مردم گفت:«آقای محمد نوری زاد در فاصله یک قدمی من ایستاده بود و داشت عکس می گرفت که لباس شخصی ها اول دروبینش را به زمین زدند و بعد هم خودش را گرفتند و بردند. مردم شعار می دادند “ولش کنید، ولش کنید.” اما آنها آقای نوری زاد را با خود به داخل ون بردند. دو جوان دیگر هم که مشغول عکاسی بودند را دیدم که ماموران دوربین شان را گرفتند، بعد هم کتک شان زدند و با خود بردند. این مواردی بود که من با چشمهای خودم دیدم.»

“امنیت، امنیت، ای مجلس خجالت خجالت”، “قانون گذار حمایت، اسیدپاشی جنایت”، “اصفهان داعش نمی خواهد، اسیدپاشی را متوقف کنید” ، “جنگ با بدن زنان را متوقف کنید” از جمله شعارهای بوده که معترضان در مقابل مجلس شورای اسلامی در خیابان بهارستان تهران سر داده اند.

همچنین در این روز شماری از شهروندان اصفهانی در مقابل اداره دادگستری اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی های اخیر تجمع کردند که با حمله ماموران امنیتی به جمعیت خاتمه یافته است. یک منبع موثق در مورد تجمع شهروندان اصفهانی به کمپین گفت: «نیروی های لباس شخصی در اطراف اداره دادگستری پر بودند. متاسفانه پس از اینکه مردم شروع به شعار دادن کردند، نیروهای لباس شخصی وارد جمعیت شدند و با باتوم تعدادی از آنها را کتک زدند و گاز اشک آور شلیک کردند. مردم هم کمی بعد مجبور به ترک محل شدند.»

”نیروی انتظامی، چشمای خواهرم کو؟”، ”روحانی ما امنیت نداریم”، “اصفهان شهر ماست، امنیت حق ماست” تعدادی از شعارهای مردم اصفهان در مقابل درب دادگستری بوده است.