راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 6636                   2014-04-18 22:42:14

به تعویق افتادن حکم اعدام، پس از دو دقیقه آویخته شدن از دار