راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 6552                   2014-03-07 14:09:53

شورای نمايندگان نيروهای چپ و کمونيست برگزار ميکند
جلسه سخنرانی، بحث و تبادل نظر بمناسبت ٨ مارس روزجهانی زن


1 - رفيق نوشین شفاهی از سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
"نئوليبراليسم و جنبش زنان"
2- رفيق حميلا نيسگيللی از سازمان راه کارگر
" طرح جامع جمعيت و تعالی خانواده" تلاشی ديگر برای گسترش و تحکيم آپارتايد جنسی در ايران
3- رفيق مينا زرين از کميته بين المللی برای حمايت از زندانيان سياسی ايران
نگاهی گذرا به مبارزات زنان در جهان
اتاق پالتاکی شورای نمايندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونيست

زمان : یکشنبه 9 مارس 2014 ساعت : 22:30 بوقت ايران، 20:00 بوقت اروپای مرکزی، 2 بعدازظهر بوقت شرق آمريکای شمالی و 11 صبح بوقت غرب آمريکای شمالی آدرس : اتاق مجازی پالتاک، کاتگوری Asia and pacific‏ سپس روی ‏Iran کليک کنيد. بعد روی نام shooaye namayandegan chap va comunist کليک ‏کنيد .
لطفأ برای آزمايش گويانه های خود ده دقيقه زودتر به اتاق پالتاک وارد شويد