راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 6549                   2014-03-06 14:46:36

کمیتۀ زنان ضد سنگسار. پاریس برگزار می‌کند :


بحث و گفتگو 8 مارس 2014 ساعت 7 بعدازظهر
سخنرانان :
مهناز متین : نگاه به تاریخ روزجهانی هشت مارس در ایران
محبوبه امیری : پیک سعادت نسوان : 1309
مهری زند، جمیله ندایی : خیزش زنان ایران. اسفند ماه 1357
کنسرت ویلن : رژا دیرریک
آدرس :
: AGECA
177 Rue de Charonne
75011 Paris Metro Alexandre Dumas
کمیتۀ زنان ضد سنگسار. پاریس Comité des Femmes Contre la Lapidation
توجه : این برنامه به زبان فرانسه خواهد بود