راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 6494                   2014-02-21 11:23:14

اتحاد چپ ایرانیان ونکوور
در راهپیمایی روز جهانی زن شرکت کنیم !

هشت مارس روز بین المللی پیکار برای برچیدن همه اشکال ستم جنسیتی و تبعیض علیه زنان است . روزی که با همت و پیشنهاد زنان کمونیست آلمان و تصویب انترناسیونال سوسیالیستها به جزئی از تاریخ غرورانگیز انسانهای مبارز و برابری طلب جهان تبدیل شده است . روزی که انسان معاصر به سکسیزم و نابرابری زن و مزد نه می گوید !
به همین مناسبت کمیته برگزاری روز جهانی زن در ونکوور IWD میتینگ و تظاهراتی را سازمان داده است که ما بدین وسیله از همه ایرانیان آزادیخواه و برابری طلب دعوت می کنیم که فعالانه در این حرکت جهانی شرکت کنند .
زمان : شنبه 8 مارس 2014 ، ساعت یک بعدازظهر
مکان : داون تاون ونکوور – آرت گلری ، تقاطع خیابانهای رابسون و هورنبی
اتحاد چپ ایرانیان ونکوور
: ایمیل آدرس کمیته برگزاری iwdorganizingcommittee@gmail.com