راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 6482                   2014-02-15 14:01:38

اعتراضات بختیاری های شهر دزفول به خشونت کشیده شده است


بختیاری ها در شهرهای مختلف با شعار برکناری ضرغامی به خیابان ها آمدند و با اعتراضات خود نسبت به تحریف، توهین و نفاق افکنی صدا و سیمای ارتجاع اسلامی واکنش نشان دادند. به گزارشات رسیده يک درگیری تمام عیار بين مردم و جوانان با نيروهای ويژه در خيابانهای دزفول به ویژه کوی مدرس آغاز شده و جوانان دلير بختياری با تکاوران نيروی انتظامی درگير شده اند.قابل توضیح است عده ی کثیره نیروی امنیتی و اتنظامی نیز از شهرهای اهواز و شوش جهت سرکوب اعتراضات به دزفول اعزام شده اند.
يک درگیری تمام عیار بين مردم و جوانان با نيروهای ويژه در خيابانهای دزفول به ویژه کوی مدرس آغاز شده و جوانان دلير بختياری با تکاوران نيروی انتظامی درگير شده اند.قابل توضیح است عده ی کثیره نیروی امنیتی و اتنظامی نیز از شهرهای اهواز و شوش جهت سرکوب اعتراضات به دزفول اعزام شده اند.
تا کنون پمپ بنزی و پمپ گاز واقع در جاده شوشتر دزفول ابتدای کوی مدرس دزفول و همچنین بانک تجارت شعبه مدرس به اتش کشیده شده است.
آخرین اخبار: اخبار سراسری شبکه سه بطور رسمی از قوم جلیل بختیاری بخاطر سریال بی محتوای سرزمین کهن عذر خواهی کرد ولی این موضوع باعث نخواهد شد که از خواسته اصلی مان یعنی توقف سریال و استعفای ضرغامی پا پس بکشیم