راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 6470                   2014-02-10 15:53:48

گروه زنان ایرانی – فرانکفورت
فراخوان به گرد همایی به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن

سخنرانی:
نقش اجتماعی زنان و مردان در داستان های هزار و یک شب
( پروین ثقفی )
یک لیلا به دو معنا، در بستر قرون وسطای ما
( مهدی استعدادی شاد)

همراه با
گفت و شنود، موسیقی و ...
زمان:
شنبه 8 مارس 2014
ساعت 19.30
مکان:
Ökohaus
Kasseler Str. 1
(Westbahnhof)
گروه زنان ایرانی – فرانکفورت
ifgif@gmx.de