راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 6144                   2013-10-15 13:23:47

تداوم اعتراض دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان

برپایه این گزارش،دانشجویان معترض در همدان خواستار برکناری رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی این شهر شدند. آنان همچنین خواهان پیگیری و رسیدگی به وضعیت مرگ مشکوک یک دختر دانشجوی رشته پرستاری به نام "سحر چوینی" هستند.