راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 5047                   2012-12-08 03:04:32

خطر اعدام قریب الوقوع ۴ فعال فرهنگی در شادگان

بنا بر گزارشهای ارسال شده به “کمپین صلح فعالان در تبعید”؛ شش تن از فعالین فرهنگی شهر فلاحیه (شادگان) طی حکم صادره در مورخه ٤/٠٩/٢٠١٢ و به کیفر خواست به شماره ١٩٠١٠٤٣٦٣٠٠٤٠٠٧٩ به ۹ سال حبس و ۴ حکم اعدام, محکوم شده اند. بر اساس این گزارش؛ عبدالرضا امیر خنافره؛ غازی عباسی؛ عبدالامیر مجدمی؛ شهاب عباسی به اتهام محاربه به اعدام و هادی ابوخنفر؛ جاسم مقدم پیام؛ سامی جدماوی نژاد به همین اتهام و هر یک به سه سال حبس و تبعید به اردبیل محکوم شده اند. اسامی متهمین به شرح زیر است:
عبدالرضا امیر خنافره فرزند یونس متولد ١٣٦٦ مجرد؛ شاعر معروف شهر فلاحیه به اتهام محاربه؛ مفسد فی الأرض شناخته و به اعدام با طناب چوبه دار محکوم شد.
نامبرده که به همراه ٦ نفر از جوانان عرب اهل فلاحیه در دادگاه انقلاب اهواز شعبه اول محکوم به اعدام شده بود پیش از این به همراه دوستانش در تابستان ٢٠٠٩ دستگیر شده بود.
گفته می شود این حکم به دلیل فعالیتهای فرهنگی اینان در همایشها و سمینار های شعر در خوزستان بوده است.
دیگر متهم این پرونده ؛ غازی عباسی فرزند احمد متولد ١٣٦١ مجرد و شاعر معروف منطقه می باشد که نامبرده نیز از فعالین فرهنگی خوزستان میباشد. وی نیز به اتهام محاربه ؛ مفسد فی الأرض شناخته و به اعدام محکوم شده است.

متهم بعدی معشور-عبدالامیر مجدمی فرزند هوشنگ متولد ١٣٥٩ متأهل، به اتهام محاربه و مفسد فی الأرض محکوم به اعدام شده است.
شهاب عباسی فرزند احمد متولد ١٣٦٥ مجرد دیگر متهم این پرونده است که به اتهام محاربه و مفسد فی الأرض به اعدام محکوم شده است . شهاب هنگام مراجعه جهت دریافت کارت پایان خدمت در تهران دستگیر می شود.
هادی البوخنفر نژاد فرزند عبد الخضر متولد ١٣٦٠ متأهل و فاقد سابقه کیفری به اتهام فساد فی الأرض به ٣ سال حبس و تبعید در زندان شهرستان اردبیل محکوم شده است.
جاسم مقدم پیام فرزند سعید متولد ١٣٦٤ مجرد به اتهام محاربه به سه سال حبس و تبعید در زندان شهرستان اردبیل محکوم شده است.
سامی جدماوی نژاد فرزند متولد ١٣٦٠ به اتهام محاربه و فساد فی الارض به سه سال حبس و تبعید در زندان شهرستان اردبیل محکوم شده است.
بنا بر این گزارش ؛ این افراد برای مدت طولانی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفته اند بطوری که حتی خانواده برخی از اینان جهت اعترافات اجباری ، به مدت ٦ ماه در بازداشتگاه اطلاعات محبوس و تحت فشار بوده اند.

درخواست حمایت خانواده متهمین
گفتنی است در حالیکه پرونده این افراد در شعبه تجدید نظر می باشد ؛ خانواده های این افراد از تمام نهادها و سازمانهای حقوق بشری بین المللی و ایرانی در خواست کمک برای إیجاد فشار جهت لغو حکم های صادره شده اند.